Dektektiv

Det måste bli rätt
På ett speciellt sätt 

Ibland jag orkar inte vara dektektiv 
Leta svar 
Lösningar 
Och pussla ihop bitar som jag inte alltid hittar 

Idag är jag trött 
Huvudet 
Skulle behöva ett tyst rum