Medicinsk yoga

(null)

(null)

(null)

Andra gången jag testade ikväll
Ovant 
Man tänker ju inte på hur man andas liksom
Men tror det är bra lära sig varva ned ...